26 Mart 2008 Çarşamba

Tam Kan Sayımı (Hemogram-CBC)

Mutlaka herkesin başına gelmiştir.
Hastalandınız, hastaneye gittiniz, kan tahlilleri yapıldı.
Sonuçlar önünüzde.
Bir kısmı siyah ve kalın karakterlerle yazılmış , referans değer aralığının dışında olduğunu belli ediyor.
Peki ne anlama geliyor bunlar???
Bu kısımda Tam Kan Sayımı sonuçları ve yorumlarını bulacaksınız.
Çok merak ettiyseniz devamını okuyunuz….

Tam Kan Sayımı (Hemogram)
-RBC: Red Blood Cells (Kırmızı kan hücrelerinin –eritrosit- sayısı)Bunlar oksijen taşıyan hücrelerdir. Ağır egzersiz ve yüksek rakımda sayıları artarken düşük olması kansızlık (anemi) veya kan kaybını gösterir. Ayrıca hemolize neden olan bazı ilaçlar da eritrosit sayısını azaltabilir.
-HGB: Hemoglobin (HB)Kandaki toplam hemoglobin miktarını gösterir. Anemi, kan kaybı, polistemi (eritrosit sayısının normalden fazla olması) v.b. durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Polistemi, egzersiz ve yüksek rakım hemoglobin miktarını artırırken anemi ise hemoglobin miktarını azaltır.
-HCT: HematokritKandaki hemoglobin ve eritrosit miktarını gösterir. Bir başka ifadeyle kanın şekilli elemanlarının tüm kana oranıdır. Anemi ve kan kaybı gibi durumlarda miktarı azalır. Buna karşılık vücut su kaybederse (kusma v.b.) ya da yüksek rakımda hematokrit miktarı artar.
-MCV: Mean Corpuscular VolumeEritrositlerin ortalama büyüklüğüdür.
-MCH: Mean Corpuscular HemoglobinEritrositlerdeki hemoglobin miktarını gösterir.
-MCHC: Mean Corpuscular Hemoglobin ConcentrationEritrosit hemoglobin konsantrasyonunun yüzde olarak ifadesidir.
-RDW: Red cell Distrubition WidthEritrositlerin dağılım genişliğini gösterir.
-PLT: Platelets (Trombosit sayısı)Pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerdir. Koagülasyon sistemi ve hemostaz bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılır. Demir eksikliği anemisi ve akut enfeksiyonlarında trombosit sayısı artarken lösemiler, bazı enfeksiyonlar ve kemik iliğinin baskılanması ile trombosit sayısı düşer.
-MPV: Mean Platelet VolumeTrombositlerin ortalama büyüklüğüdür.
-PDW: Platelet Distrubition WidthTrombositlerin dağılım genişliğini gösterir.
-WBC: White Blood Cells (Beyaz kan hücrelerinin-lökosit-sayısı)Vücudun savunmasında ve bağışıklığında görevlidir. Değer aralıklarından yüksek çıkması mikrobik hastalıklara işarettir. Düşük çıkması ise kan kanserini gösterebilir.
-NE%: Nötrofil Yüzdesi
-LY%: Lenfosit Yüzdesi
-MO%: Monosit Yüzdesi
-EO%: Eozinofil Yüzdesi
-BA%: Bazofil Yüzdesi

Hiç yorum yok: